Hotline liên hệ
0975028148
Blue ocean

Tranh Đá Quý Phong Thủy

Phong thủy tốt nhất là chọn màu đá, màu tranh theo bản mệnh tương sinh !

 

dưới đây là một số cách chọn màu sắc của đá theo mệnh chính xác và chất lượng nhất :
Sa trung kim, kiêm phong kim, lưỡng bán cầm nhược củ chấn địa tiên tương xâm. Ngoại hữu tứ kim tu kỵ hỏa . Kiếm, sa vô hỏa, bất thàng hình. Nghĩa là: hai thứ ngũ hành nạp âm là: sa trung kim và kiêm phong kim nếu gặp mộc thì nó khắc ngay. Ngoài ra còn bốn thứ khác là: hải trung kim, bạch lập kim, xoa xuyến kim, đều là kỵ hỏa. Còn kiếm phong kim và sa trung kim chẳng những không kỵ hỏa mà trái lại còa phải nhờ hỏa mới nên hình ( thành môn khí cụ ) giữa nếu như can chi gặp thiên khắc địa xung ( ví dụ nhâm thân, quý dậu là kiếm phong kim gặp bính dần, đinh mẹo là lư trung hỏa) thì phải tránh lá tốt hơn. HÀNH HỎA Phúc đăng lư hỏa kỷ sơn đầu. Tam gia nhuyễn lai phạ thủy lưu. sợ thủy. Ngoại hữu tam ban bất phạ thủy. Nhứt sanh y lộc, cận vương hầu. Nghĩa là: ba thứ hỏa là: phúc đăng hỏa, lưu trung hỏa, sơn đầu hỏa đều sợ thủy khắc. Ngoài ra có ba thứ khác là: thiên thượng hỏa, thích lịch hỏa, sơn hạ hỏa lại không sợ thủy...

 

 

© Copyright 2018  LONGCHAUBAONGOC
Mạng xã hội