Hotline liên hệ
0975028148

Bát Mã Truy Phong Ngựa Cỏ LV0062

MSP: LV0062
Giá: 6,000,000 VNĐ
Tình trạng:
Đặt Hàng
Kích thước:
1m2 x 2m2
Tranh đá quý Bát Mã Truy Phong mô tả tám con ngựa phi nước đại ra trận đuổi theo kẻ địch.

Là một trong những bức tranh của Danh họa người Hoa Từ Bi Hồng tranh đá quý Bát Mã Truy Phong gắn liền với điển tích hùng tráng diệt địch của thời xuân thu chiến quốc.
Sản phẩm cùng loại
© Copyright 2018  LONGCHAUBAONGOC
Mạng xã hội